VÁLLALKOZÁSÁRA ISMER?

p1.jpg

Fluktuáció? Munkaügyi bírság?

A tapasztalatok alapján nem biztosított vállalkozásánál az optimális munkaügyi működés? Gyorsan cserélődnek a munkavállalók? Tart a munkaügyi hatóság ellenőrzéseitől, szeretne vállalkozásával kapcsolatban tisztán látni, az ellenőröket felkészülten fogadni?

p2.jpg

Sokallja a foglalkoztatással kapcsolatos költségeket?

A munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos költségek az összköltségen belül jelentős hányadot képviselnek? A vállalkozás nem használja ki megfelelő mértékben a jogszabályi környezetből fakadó esetleges költségcsökkentő lehetőségeket?

p3.jpg

Mindent a könyvelő intéz?

Kellő számban állnak rendelkezésre munkaügyi képesítéssel és megfelelő felkészültséggel rendelkező kollégák? Munkáltatóként, napi feladatainak ellátása mellett van szabad kapacitása a teljes munkaügy átvilágításához, a hibák kiszűréséhez?


PARTNEREINK

partner1.png

partner2.png

MUNKAÜGYI AUDIT - MUNKAÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A munkaügyi audit során a vállalkozás munkaügyi tevékenységét, a munkaügyi ellenőrzések szempontrendszere alapján átvilágítjuk, és feltárjuk azokat a kritikus pontokat, melyek potenciális kockázatot jelenthetnek egy esetleges hatósági ellenőrzés során.

Mint egy igazi munkaügyi ellenőrzésen az összes rendelkezésre álló munkaügyi dokumentumot átnézzük, a hibákat megkeressük, a hiányosságokat jelezzük, konkrét javaslatokat dolgozunk ki a helyes, ellenőrzéseknek megfelelő munkaügyi rendszer működtetéséhez.

Napjaink megszorításokkal terhelt gazdaságában a munkaerő gazdálkodás racionalizálása (munkaügyi átvilágítás) a vállalkozások hatékonyság-javításának megkerülhetetlen területévé vált. E munka elvégeztetése azonban különösen javasolható azon vállalkozások részére, ahol

  • a tapasztalatok alapján nem biztosított az optimális munkaügyi működés (munkaügyi bírság, fluktuáció, stb.)
  • a munkaerő gazdálkodással kapcsolatos költségek az összköltségen belül jelentős hányadot képviselnek
  • nincs kialakult, egységes, belső munkaügyi „minőség-irányítási” rendszer
  • a vállalkozás nem használja ki megfelelő mértékben a jogszabályi környezetből fakadó esetleges költségcsökkentő lehetőségeket
  • az ellenőrzések szempontjából kiemelt ágazatban látja el tevékenységét (építőipar, mezőgazdaság, kereskedelem-vendéglátóipar, vagyonvédelem)

 

MUNKAMÓDSZEREINK

 

 

DokumentumelemzésSzerződések, tájékoztatók, szabályzatok, egyéb munkaügyi iratok vizsgálata
Munkaügyi analitikai kontrollBérszámfejtésbeli tételek, számítások, százalékok vizsgálata
Szimulált munkaügyi ellenőrzési próbaMunkaügyi ellenőrzést szimulálása, együttműködő-, destruktív-, asszertív-, stb. munkáltatói magatartások, nyilatkozattételi sémák ismertetése, gyakoroltatása
Munkavállalói elégedettségi vizsgálatA munkavállalói elégedettség, igények, lappangó problémák kérdőíves, anoním vizsgálata
Munkaügyi kockázatok elemzéseA munkaügyi gazdálkodás azon kritikus pontjainak meghatározása, elemzése, melyek potenciális „kockázatot” jelentenek a hatósági ellenőrzések, stb. vonatkozásában
Bérszámfejtésbeli „fura tételek” vizsgálataIndokolatlan, felesleges kifizetések, stb. felülvizsgálata
Munkaügyi folyamatok elemzéseBeléptetési, kiléptetési gyakorlat, stb.
Szúrópróbaszerű összehasonlításokEgymással szorosan összefüggő munkaügyi iratok szúrópróbaszerű összehasonlítása
Előzetes hatásvizsgálatVáltozások, változtatások bevezetésének esetleges pozitív/negatív következményei
Jelentés készítéseA munkaügyi átvilágítás megállapításainak, következtetéseinek írásos összefoglalása
Nyilatkozattétel, szakmai állásfoglalások megadása 

 


HR PORTAL